A kft. korlátolt felelősségű gazdasági társaságot jelent, amely hazánkban a legnépszerűbb cégtípusnak számít. Közel 400 000 bejegyzett kft. létezik, főként a kis- és középvállalkozások kedvelt formája, részvény és kötvény kibocsátásra nem jogosult.

A kft. alapítás hasonlóan gyors és sztenderd művelet, mint a bt. esetében. Akár 2-3 nap alatt is meg van, amennyiben az ügyvédi iroda, illetve a hatóság rendes ütemben halad, továbbá, ha nem merül fel valamilyen összeférhetetlenség, jogi akadály, esetleg hiánypótlás kötelezettsége. A kft. alapításhoz már jelentősebb indulótőkére van szükség, mégpedig minimum 3 millió Forintra, ez jelzi is ennek a társasági formának a nagyobb volumenét.

A magasabb törzstőke ellenére kedvező feltételnek számít, hogy a bt.-vel ellentétben a kft. alapítás nem terheli az alapító tagokat korlátlan felelősséggel, így csak a befizetett betét értékéig rendelkeznek anyagi felelősséggel. A kft. alapításnak hasonló menete van, mint egyéb cégek esetében, ugyanakkor az adminisztrációhoz több időre és gondosságra lehet szükség.

Ez főként akkor igaz, amikor jelentős számú tag vesz részt az alapításban, illetve ha az alakuló társaság szerteágazó tevékenységi körrel rendelkezik, vagy amikor a tervezett ügyvezetés struktúrája összetett. Továbbá bármilyen specifikum megnövelheti az adatfelvétel és az alapító okirat elkészítésének folyamatait.

Mindezek gondos elkészítését követi a személyes aláírás, amelyben az összes alapító tagnak részt kell vennie. Végül a kft. alapítás akkor lesz teljes, miután a cégbíróságra benyújtott okiratok elfogadásra, bejegyzésre kerültek az illetékes hatóságnál.